Bacak varisleri ile toplardamar ve atardamar hastalıkları konusunda, hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını bilgilendirmek ve muayenehane pratiğimizde uyguladığımız güncel tedavi yöntemlerini sizlerle paylaşmak için hazırlamış olduğumuz Türkiye' nin konusundaki en kapsamlı sitesine hoşgeldiniz.

Bacak varisleri muayenehane pratiğinde en sık karşılaşılan damar hastalığıdır. Yetişkin nüfusun %15-20 sini etkiler. Kadınlarda erkeklere oranla 2-4 kat daha fazla görülür. Ailesel geçiş oranı %50 den fazladır. 20-70 yaş arası kadınların %55’ i varislerden şikayetçidir.

Özellikle hareketsiz ve sürekli oturarak çalışmayı gerektiren günümüz çalışma koşulları, çalışan kadınların büyük bir bölümünü varis hastalığı açısından riskli gruba sokmaktadır. Hamilelik ve şişmanlık da varis hastalığına olan yatkınlığı artırmaktadır. Ayrıca doğurganlık çağındaki kadınların kullandığı doğum kontrol hapları ve menopoz sonrası kadınların kullandığı hormon tedavileri de hastalığın gelişimine yatkınlık oluşturan diğer faktörler arasından sayılabilir.

Muayehanemizde Telenjiektazik ve ince retiküler varislerin tedavisinde en güncel yaklaşımlardan biri olan TC 3000 yöntemi yaklaşık 1 yıldır yüksek başarı ve hasta memnuniyeti oranları ile uygulanmaktadır. Diğer tip bacak varislerin tedavisinde ise başta Skleroterapi olmak üzere cerrahi yöntemler ve diğer tedavi seçenekleri hastalığın derecesine, hastanın cilt tipi ve bacak yapısına göre kişiselleştirilerek yapılmaktadır. Bu işlemler öncesinde dijital fotoğraflama yöntemi kullanılarak bacak ve varisli damarların haritalaması yapılmakta ve her tedavi öncesinde uygulanacak tedavi yöntemleri haritalama üzerinden çalışılmaktadır.

Daha detaylı bilgi edinmek için sitemizin diğer sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Varis Merkezi